Bản quyền và Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ

Tất cả nội dung (“THÔNG TIN”) trên trang web này, bao gồm tất cả văn bản, thiết kế và bố cục, phần mềm và các tác phẩm khác được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và các điều ước quốc tế và không được sao chép mà không có sự cho phép rõ ràng của PC Tools S.à. rl (“Công cụ PC”), bảo lưu mọi quyền.

Quyền sử dụng nội dung có thể được cấp theo từng trường hợp cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để đưa ra yêu cầu.

Các yếu tố của trang web này được bảo vệ bởi thương mại, nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh và các luật khác và không được sao chép hoặc bắt chước toàn bộ hoặc một phần. Mọi sự phân phối lại hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào ở đây đều bị nghiêm cấm.

THÔNG TIN TỪ HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”, “HIỆN CÓ” VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, ĐỀU BỊ TỪ CHỐI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC TỪ CHỐI BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO NGAY LẬP TỨC VỀ KHẢ NĂNG LỢI NHUẬN VÀ PHÙ HỢP ). THÔNG TIN CÓ THỂ CÓ LỖI, VẤN ĐỀ HOẶC GIỚI HẠN KHÁC. CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA VÀ DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẤT KỲ THÔNG TIN CHÍNH XÁC NÀO, VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO, BIỆN PHÁP DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG CHO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ VẬY, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN KHÁCH HÀNG THANH TOÁN CHO THÔNG TIN NHẬN ĐƯỢC (NẾU CÓ). CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN ĐỘ, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, HOẶC HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI DO MẤT KINH DOANH, MẤT LỢI NHUẬN, TỒN TẠI HOẶC TƯƠNG TỰ). ĐIỀU GÌ DỰA TRÊN ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG, ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH, HẠN CHẾ (BAO GỒM TIÊU CỰC), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SẢN PHẨM HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. CÁC GIỚI HẠN CỦA THIỆT HẠI ĐẶT RA TRÊN LÀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CƠ SỞ THƯƠNG HẠI GIỮA CHÚNG TÔI VÀ BẠN.

CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP TRANG WEB VÀ THÔNG TIN NÀY MÀ KHÔNG GIỚI HẠN NHƯ VẬY. KHÔNG CÓ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC BẢO ĐẢM NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN LÀ CHÍNH XÁC, BỔ SUNG, TIN CẬY, HIỆN TẠI, HOÀN TOÀN, PHÙ HỢP HOẶC KHẢ NĂNG ÁP DỤNG THÔNG TIN VÀO TÌNH HÌNH CỤ THỂ. MỘT SỐ THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC CÓ THỂ ÁP DỤNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Mọi trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi vi-rút có trong các tệp điện tử của trang web này đều bị từ chối.

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật có hiệu lực tại Cộng hòa Ireland và trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh liên quan đến thỏa thuận này, Tòa án của Cộng hòa Ireland sẽ có thẩm quyền riêng để xét xử và xác định khiếu nại hoặc tranh chấp.

Việc sử dụng trang web này và các điều khoản và điều kiện cho việc cung cấp thông tin của chúng tôi được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Điều khoản dịch vụ và bạn chấp nhận và sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản trong đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông báo này, hoặc nếu bạn muốn liên hệ với PC Tools vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi .

Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Microsoft®, Windows®, Windows® NT và / hoặc các sản phẩm Microsoft® khác được tham chiếu ở đây là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft® Corporation. Tên của các công ty và sản phẩm thực tế được đề cập ở đây có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Trang web này không được liên kết với Microsoft Corporation theo bất kỳ cách nào.