Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 7 năm 2009

Chính sách này đưa ra các thực tiễn về quyền riêng tư của PC Tools Limited và các công ty liên kết của nó (gọi chung là “PC Tools”) liên quan đến tất cả các sản phẩm, dịch vụ và trang web do PC Tools cung cấp (gọi chung là “dịch vụ”).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, lo lắng về cách dữ liệu cá nhân được PC Tools xử lý hoặc nếu bạn muốn nhận bản sao của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn có thể đã cung cấp cho PC Tools, vui lòng  liên hệ với chúng tôi  thông qua trang web hoặc viết thư cho chúng tôi tại PC Tools Limited, c / – PO Box 1974, North Sydney NSW 2060, Australia.

Tuyên bố chung

PC Tools hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn tình nguyện tham gia PC Tools sẽ được xử lý theo các tiêu chuẩn bảo mật và bí mật thích hợp, theo đúng Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu, 1988 & 2003.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

PC Tools không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn trên trang web này hoặc liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào khác, ngoài thông tin mà bạn tình nguyện (ví dụ: bằng cách gửi email cho chúng tôi, bằng cách mua sản phẩm từ chúng tôi, bằng cách tải xuống sản phẩm từ chúng tôi, hoặc bằng cách đăng ký sản phẩm của bạn với chúng tôi, hoặc bằng cách sử dụng biểu mẫu phản hồi trực tuyến của chúng tôi). Khi bạn mua một sản phẩm từ PC Tools, chúng tôi có thể thu thập thông tin bao gồm chi tiết liên hệ và chi tiết thẻ tín dụng của bạn. Xin lưu ý rằng thông tin thẻ tín dụng có thể được chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi giữ lại làm hồ sơ của bất kỳ giao dịch nào mà chúng tôi thực hiện với bạn.

Thông tin bạn cung cấp chỉ được sử dụng bởi PC Tools phù hợp với mục đích mà bạn đã cung cấp và sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba, ngoài thông tin được cung cấp cho chúng tôi trong quá trình mua hàng có thể được cung cấp cho nhà cung cấp thanh toán trực tuyến của chúng tôi và tổ chức ngân hàng của chúng tôi để cho phép xử lý giao dịch mua. Xin lưu ý rằng việc chúng tôi chuyển thông tin cho các bên thứ ba như vậy có thể liên quan đến việc chuyển thông tin đó đến các quốc gia bên ngoài Ireland hoặc EU.

Nếu PC Tools có địa chỉ email của bạn, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email để thông báo cho bạn về các bản cập nhật sản phẩm, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc cung cấp cho bạn PC Tools hoặc các sản phẩm của bên thứ ba. Bạn có thể chọn không nhận những email này bất kỳ lúc nào. Sở thích của bạn có thể được cập nhật trực tuyến bằng cách nhấp vào đây . PC Tools cũng có thể liên hệ với bạn liên quan đến các thắc mắc hỗ trợ khách hàng mà bạn nộp.

Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được ẩn danh và được sử dụng cho các mục đích thống kê.

Quyền của bạn về dữ liệu được cung cấp cho PC Tools

Bạn có quyền được cấp một bản sao của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn có thể đã cung cấp cho PC Tools liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào. Để thực hiện quyền này, bạn phải liên hệ với chúng tôi  qua trang web của chúng tôi hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ PC Tools Limited, c / – PO Box 1974, North Sydney NSW 2060, Australia. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua thư, bạn nên bao gồm bất kỳ số nhận dạng cá nhân nào mà bạn đã cung cấp trước đó (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail). Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý sớm nhất có thể và sẽ không quá 40 ngày để xử lý.

Bạn cũng có quyền sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào. Nếu bạn phát hiện ra rằng PC Tools lưu giữ thông tin không chính xác về bạn, bạn có quyền hướng dẫn PC Tools sửa thông tin đó. Hướng dẫn đó phải bằng văn bản hoặc qua e-mail. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý sớm nhất có thể và sẽ không quá 40 ngày để xử lý.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể yêu cầu xóa dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho PC Tools. Để thực hiện quyền này, bạn thường phải xác định một số trường hợp vi phạm luật bảo vệ dữ liệu theo cách mà PC Tools xử lý dữ liệu liên quan. Xin lưu ý rằng đôi khi PC Tools có thể xóa dữ liệu mà nó lưu giữ về bạn hoặc những người khác mà PC Tools cho là thích hợp để làm như vậy.

Nếu bạn lo lắng về cách dữ liệu cá nhân được xử lý bởi PC Tools, vui lòng gửi những lo ngại đó đến sự chú ý của PC Tools tại chi tiết liên hệ nêu trên.

Thu thập và sử dụng thông tin kỹ thuật

Trang web này sử dụng cookie – một tệp nhỏ chứa một chuỗi ký tự được gửi đến máy tính của bạn để xác định trình duyệt của bạn – bao gồm cookie “phiên” tạm thời cho phép trình duyệt web của khách truy cập ghi nhớ những trang nào trên trang web này đã được truy cập và theo dõi bất kỳ thông tin liên kết hoặc đơn vị liên kết nào. Khách truy cập có thể sử dụng trang web này mà không bị mất chức năng đáng kể nếu cookie bị tắt từ trình duyệt web.

Các chi tiết kỹ thuật liên quan đến việc truy cập vào trang web của chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi có thể được chúng tôi hoặc bên thứ ba ghi lại cho mục đích thống kê của chúng tôi và cũng có thể được nhà cung cấp thanh toán trực tuyến của chúng tôi sử dụng để xác định giá mua trong quá trình mua hàng. Không có thông tin nào (ngoài thông tin mua sản phẩm) được chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để xác định khách truy cập trang web. Các chi tiết kỹ thuật được ghi lại được giới hạn trong các loại thông tin sau:

  • địa chỉ Giao thức Internet hoặc cổng vào máy chủ web của khách truy cập
  • địa chỉ trang web trước đó mà khách truy cập đã liên hệ với chúng tôi
  • dữ liệu clickstream hiển thị lưu lượng truy cập của khách truy cập xung quanh trang web này (ví dụ: các trang được truy cập và tài liệu được tải xuống)
  • loại trình duyệt web được sử dụng bởi khách truy cập
  • hệ điều hành của máy tính của khách truy cập
  • độ phân giải màn hình của màn hình máy tính của khách truy cập
  • thông tin về các rủi ro bảo mật tiềm ẩn, URL của các trang web đã truy cập mà phần mềm PC Tools cho là có khả năng gian lận và các tệp thực thi di động được xác định là phần mềm độc hại tiềm ẩn
  • thông tin liên quan đến việc cài đặt phần mềm của PC Tools và thông tin thống kê, chung khác được sử dụng để quản lý giấy phép, phân tích sản phẩm và để cải thiện chức năng của sản phẩm.

Bằng cách bổ sung hồ sơ của chúng tôi, thông tin này giúp chúng tôi tìm hiểu những điều như: việc cài đặt phần mềm của chúng tôi có được hoàn thành thành công hay không; những trang nào hấp dẫn nhất đối với khách truy cập của chúng tôi; sản phẩm nào của chúng tôi khiến khách hàng quan tâm nhất; những loại ưu đãi mà khách hàng của chúng tôi muốn xem; đánh giá và cải thiện khả năng phát hiện hành vi độc hại, các trang web có khả năng lừa đảo và các rủi ro bảo mật internet khác của các sản phẩm của chúng tôi và cách cải thiện khả năng phát hiện hành vi độc hại của các sản phẩm của chúng tôi. Khi bên thứ ba thay mặt chúng tôi ghi thông tin, chúng tôi kiểm soát cách dữ liệu đó có thể được và không được sử dụng.

PC Tools sẽ không cố gắng xác định từng khách truy cập hoặc liên kết các chi tiết kỹ thuật được liệt kê ở trên với bất kỳ cá nhân nào. Chính sách của PC Tools là không bao giờ tiết lộ thông tin kỹ thuật đó đối với từng khách truy cập trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoại trừ bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ cho chúng tôi có thể ghi lại, xử lý hoặc phân tích dữ liệu đó thay mặt chúng tôi và được ràng buộc bởi tính bảo mật quy định về vấn đề này), trừ khi có nghĩa vụ hoặc được phép tiết lộ thông tin đó theo quy định của pháp luật.

Thông tin kỹ thuật sẽ chỉ được sử dụng bởi PC Tools và chỉ cho các mục đích thống kê và quản trị khác. Bạn nên lưu ý rằng các chi tiết kỹ thuật mà chúng tôi không thể liên kết với bất kỳ cá nhân nào có thể nhận dạng được, không cấu thành “dữ liệu cá nhân” cho các mục đích của Đạo luật bảo vệ dữ liệu, 1988 & 2003.

Các trang web khác

PC Tools không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web khác có thể truy cập từ trang web này thông qua các liên kết bên ngoài. Các trang web khác này có thể đặt cookie của riêng họ hoặc các tệp khác trên máy tính của bạn, thu thập dữ liệu hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bạn. Bất kỳ liên kết bên ngoài nào đến các trang web khác đều có thể được xác định rõ ràng như vậy.

Các thay đổi đối với chính sách này

Xin lưu ý rằng PC Tools có thể thay đổi chính sách này theo thời gian. Mọi điều khoản chính sách sửa đổi sẽ được đăng lên trang web PC Tools.