CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Nếu vì bất kỳ lý do nào bạn không hài lòng với hàng bạn mua hay tái tục, chúng tôi sẽ sẵn sàng hoàn trả lại 100% số tiền mua hàng trong phạm vi điều khoản của chính sách hoàn trả liệt kê bên dưới.

 • đối với việc mua mới của tất cả các thuê bao đăng ký, bạn có thể lấy tiền hoàn trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng
 • đối với đăng ký hàng năm tự động được tái tục theo Dịch Vụ Tái Tục Tự Động, bạn có thể lấy tiền hoàn trả trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch tái tục
 • đối với đăng ký theo tháng, bạn có thể lấy tiền hoàn trả cho lần trả phí gần đây nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tái tục hàng tháng

Bạn cũng có thể có tùy chọn trao đổi đăng ký hiện tại của bạn cho sản phẩm PC Tools khác chạy trên bất kỳ kỳ hạn đăng ký nào còn lại. Nếu bạn muốn trao đổi đăng ký của mình, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ. Dĩ nhiên, điều kiện tiền đề cho bất kỳ trao đổi hay hoàn tiền nào là bạn sẽ loại bỏ chương trình gốc khỏi máy tính của bạn.

Lấy Tiền Hoàn Trả

Mua phần mềm trực tuyến trực tiếp từ pctools.com

Đối với lần mua được đặt trực tiếp tại pctools.com, bạn phải tuân theo các hướng dẫn sau đây:

 • Yêu cầu hoàn trả cho tất cả các lần mua mới phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng.
 • Yêu cầu hoàn trả đối với tái tục tự động của đăng ký hàng năm theo Dịch Vụ Tái Tục Tự Động phải được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày tái tục đăng ký tự động.
 • Yêu cầu hoàn trả cho đăng ký theo tháng phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày tái tục hàng tháng.
 • Yêu cầu hoàn trả có thể được gửi trên mạng, qua email hay điện thoại. Đăng nhập vào PC Tools My Account để tìm hình thức tốt nhất để gửi yêu cầu của bạn.
 • Bạn phải cung cấp cho chúng tôi đủ thông tin để có thể nhận dạng giao dịch, ví dụ như mã cấp phép, đơn hàng hay số hóa đơn cung cấp cho bạn khi mua hàng hay tái tục.
 • PC Tools sẽ chỉ hoàn trả số tiền bạn đã trả để mua phần mềm, cộng thêm bất kỳ khoản thuế phù hợp nào đã tính.
 • Hoàn trả sẽ được thực hiện theo cùng cách như khi mua hàng, ví dụ: nếu bạn mua sản phẩm bằng thẻ tín dụng, thẻ tín dụng của bạn sẽ được ghi có.
 • Tất cả các hoàn trả sẽ được xử lý trong vòng khoảng 10 ngày làm việc, tuy nhiên, công tác thanh toán của ngân hàng có thể làm chậm lại quá trình này.

PC Tools sẽ chỉ cung cấp hoàn trả bên ngoài những hướng dẫn này tại nơi pháp luật bắt buộc làm như thế.

Mua Hàng Tại Cửa Hàng và Người Bán Lẻ

Các sản phẩm (đóng gói với đĩa cứng) mua tại cửa hàng hay chuyển giao qua nhà bán lẻ trực tuyến phải được gửi trả lại nơi mua hàng (cửa hàng bán lẻ hay cửa hàng trên web), và phải tuân theo chính sách hoàn trả của nơi mua hàng.