ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA HÀNG SAU ĐÂY ÁP DỤNG CHO VIỆC BẠN MUA BẤT KỲ SẢN PHẨM BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO ĐƯỢC BÁN HOẶC TIẾP THỊ BỞI PC Tools S.à.rl. CHÍNH SÁCH VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC THAM KHẢO CỤ THỂ TRONG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG ĐIỀU KHOẢN BẰNG CÁCH THAM KHẢO.

CẤP GIẤY PHÉP

Sau khi thanh toán giá mua được chỉ định cho Phần mềm, PC Tools S.à.rl ( “chúng tôi” , “chúng tôi” và “của chúng tôi “) đồng ý cung cấp cho bạn:

 1. giấy phép để sử dụng phiên bản hiện tại của Phần mềm mà bạn đã mua theo các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối ( “EULA” ) cho Phần mềm đó; và
 2. quyền nhận hỗ trợ và cập nhật liên quan đến Phần mềm trong một khoảng thời gian cố định được quy định trong tài liệu của Phần mềm được chỉ định ( “thời hạn ban đầu” ) phù hợp với các điều khoản và điều kiện này. Thời hạn ban đầu sẽ được chỉ định tại thời điểm bạn mua phần mềm, bắt đầu từ ngày bạn mua phần mềm.

ĐĂNG KÝ MUA HÀNG

Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác về tài khoản thanh toán của bạn và sẽ nhanh chóng thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ thanh toán của bạn và nơi bạn đã thanh toán bằng thẻ tín dụng, sẽ nhanh chóng thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào đến số thẻ tín dụng của bạn hoặc ngày hết hạn thẻ tín dụng hoặc nếu thẻ tín dụng của bạn bị hủy (ví dụ: do mất hoặc bị đánh cắp).

Xin lưu ý rằng Chính sách hoàn tiền tiêu chuẩn hiện hành của chúng tôi áp dụng cho mỗi điều khoản gia hạn bổ sung.

Dịch vụ gia hạn tự động

Việc mua đăng ký của bạn có thể bao gồm đăng ký Dịch vụ Gia hạn Tự động của chúng tôi, cách dễ nhất và thuận tiện nhất để duy trì đăng ký của bạn.

 • Nếu không có bất kỳ hành động bổ sung nào của bạn, chúng tôi sẽ tự động tính phí thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn theo giá gia hạn đăng ký hiện tại khi đó (cộng với các khoản thuế hiện hành) trước khi đăng ký của bạn hết hạn
 • Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn giá gia hạn đăng ký và ngày thanh toán trước khi tính phí thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn
 • Bạn có thể hủy Dịch vụ Gia hạn Tự động bằng cách đăng nhập vào pctools.com/myaccount

Gia hạn Đăng ký Thủ công

Nếu bạn đã chọn một phương thức thanh toán không phải thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc chọn hủy Dịch vụ Gia hạn Tự động, đăng ký của bạn sẽ chỉ được gia hạn nếu bạn cung cấp cho chúng tôi một khoản thanh toán hợp lệ trước ngày kỷ niệm ngày mua. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn trước ngày này để nhắc bạn gia hạn tài khoản của mình.

MUA HÀNG HẤP DẪN

 

Nếu giấy phép của bạn cho Phần mềm được tuyên bố rõ ràng là giấy phép vĩnh viễn, thì quyền sử dụng Phần mềm đó của bạn không bị giới hạn về thời gian nhưng sẽ tuân theo các điều khoản của EULA có liên quan.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Bằng cách sử dụng Phần mềm, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi EULA đối với Phần mềm.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của EULA, bạn không được cài đặt và / hoặc sử dụng Phần mềm hiện hành. Bạn cũng có thể được hoàn lại giá mua Phần mềm theo Bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi được nêu dưới đây.

ỦNG HỘ

Đối với các dịch vụ đăng ký, chúng tôi cung cấp cho bạn hỗ trợ phần mềm cho Phần mềm trong thời hạn ban đầu và, khi thanh toán phí gia hạn, trong mỗi thời hạn gia hạn. Đối với các sản phẩm có giấy phép vĩnh viễn, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ cho bạn trong bất kỳ khoảng thời gian hỗ trợ ban đầu nào được cung cấp với sản phẩm và cho bất kỳ gia hạn hoặc mua hỗ trợ tiếp theo, khi thanh toán phí hỗ trợ liên quan. Hỗ trợ phần mềm sẽ được cung cấp bởi chúng tôi (theo quyết định của chúng tôi) qua email hoặc trò chuyện trực tiếp. Truy cập hỗ trợ và câu trả lời tức thì cho các câu hỏi hỗ trợ thường gặp có sẵn tại www.pctools.com/support/ .

CẬP NHẬT

Chúng tôi đồng ý cung cấp cho bạn tất cả các bản cập nhật và phiên bản mới của Phần mềm do chúng tôi phát hành trong thời hạn ban đầu và khi thanh toán phí gia hạn, trong mỗi thời hạn gia hạn. Đối với giấy phép vĩnh viễn, phần mềm được đề cập có thể chỉ có một quyền hạn chế để nhận các bản cập nhật và sửa lỗi trong một khoảng thời gian.

BẢO ĐẢM KIẾM TIỀN TRONG 30 NGÀY CHỈ DÀNH CHO PHẦN MỀM

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà bạn không hài lòng với giao dịch mua của mình, chỉ cần liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua ban đầu và chúng tôi sẽ vui lòng hoàn lại 100% giá mua áp dụng theo Chính sách hoàn tiền của chúng tôi. Vì một số sản phẩm phần mềm vĩnh viễn của chúng tôi có thể được mua kết hợp với phần cứng, nên chúng tôi không thể cung cấp Bảo đảm Hoàn tiền này cho các giao dịch mua sản phẩm kết hợp các thành phần phần cứng đó. Các sản phẩm như vậy có thể có bảo hành giới hạn và quyền Hoàn tiền của riêng chúng. Vui lòng xem kỹ các điều khoản được quảng cáo cho từng sản phẩm như vậy và liên hệ với nhóm dịch vụ của chúng tôi nếu có nghi ngờ.

RIÊNG TƯ

Trong quá trình mua Phần mềm, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi chi tiết liên hệ và chi tiết thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng và quản lý thông tin này theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi . Bằng cách mua Phần mềm, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

Bạn thừa nhận rằng Phần mềm không thể được đảm bảo không có lỗi hoặc không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Đặc biệt, chúng tôi không đảm bảo rằng Phần mềm sẽ phát hiện và / hoặc loại bỏ tất cả phần mềm độc hại, khôi phục tất cả dữ liệu hoặc sửa chữa bất kỳ lỗi nào mà bạn có thể mắc phải với hệ thống của mình.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản, điều kiện, tuyên bố hoặc bảo đảm nào được áp dụng theo luật, thông luật hoặc công bằng ( “Điều khoản được quy định” ) vào các điều khoản và điều kiện này mà không thể bị loại trừ một cách hợp pháp, các Điều khoản được quy định đó sẽ được áp dụng, tránh được trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nếu vi phạm bất kỳ Điều khoản Quy định nào như vậy sẽ bị giới hạn, trong phạm vi được pháp luật cho phép, theo lựa chọn của chúng tôi, đối với bất kỳ một hoặc nhiều điều sau đây:

 1. việc thay thế Phần mềm có liên quan đến vi phạm hoặc việc cung cấp Phần mềm tương đương;
 2. sửa chữa Phần mềm (bao gồm sửa chữa thông qua việc phát hành bản cập nhật);
 3. thanh toán chi phí thay thế Phần mềm hoặc mua lại một Phần mềm tương đương; hoặc
 4. thanh toán chi phí sửa chữa Phần mềm.

Nếu trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc vi phạm bất kỳ Điều khoản Quy định nào có khả năng bị loại trừ, thì chúng sẽ được loại trừ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Trừ khi được cung cấp bởi các Điều khoản Quy định (nếu có), không có khả năng loại trừ hoặc hạn chế, hoặc như được quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này:

 1. chúng tôi không đảm bảo liên quan đến Phần mềm, bao gồm cả bảo đảm về hiệu suất hoặc tính phù hợp cho mục đích của Phần mềm (ngoài việc chúng tôi có quyền cấp cho bạn các quyền được nêu trong các điều khoản và điều kiện này); và
 2. trong bất kỳ trường hợp nào bạn sẽ không có bất kỳ lý do nào gây ra hành động chống lại, hoặc quyền yêu cầu bồi thường hoặc phục hồi từ chúng tôi đối với hoặc đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả, thiệt hại hoặc thương tích) phát sinh từ việc cung cấp hoặc sử dụng Phần mềm hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc tổn thất kinh tế) phát sinh do vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc phát sinh từ việc cung cấp Phần mềm bị lỗi. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý tối đa mà chúng tôi có thể phải chịu đối với bạn đối với bất kỳ và tất cả các vi phạm các điều khoản và điều kiện này và đối với việc cung cấp Phần mềm bị lỗi, tổng cộng sẽ là giá mua mà bạn đã trả cho Phần mềm.

Bạn thừa nhận rằng bạn đã thực hiện phán quyết độc lập của mình trong việc mua lại Phần mềm và không dựa vào bất kỳ tuyên bố nào do chúng tôi đưa ra mà chưa được nêu rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này hoặc dựa trên bất kỳ mô tả hoặc hình ảnh minh họa hoặc thông số kỹ thuật nào có trong bất kỳ tài liệu nào bao gồm danh mục hoặc công khai vật liệu do chúng tôi sản xuất.

Luật pháp hiện hành và quyền tài phán

Bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan đến Phần mềm hoặc bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp sẽ được hiểu theo và sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp có hiệu lực tại Cộng hòa Ireland. Bạn tuân theo và chấp nhận quyền tài phán duy nhất của Tòa án Cộng hòa Ireland một cách không thể hủy ngang.