Lệnh Run (Command Prompt) CMD thông dụng

Để thực hiện truy cập một thư mục nào đó trên máy tính, hoặc thực hiện một số những câu lệnh trên Windows, chúng ta thường sử dụng tới hộp thoại Run và nhập đường dẫn hoặc lệnh. Điều này sẽ giúp người dùng có thể truy cập và thao tác nhanh hơn. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp các câu lệnh Run thông dụng tới bạn đọc.

Tổng hợp các lệnh Run CMD thông dụng.

Để mở cửa sổ dòng lệnh CMD bạn có thể mở bằng 2 cách rau nhấn Start => Run hoặc tổ hợp phím Windows + R và gõ vào CMD nhấn Ok (hoặc Enter trên bàn phím).

Lệnh Shutdown

Cách dùng lệnh Shutdown: tắt hoặc khởi động lại máy tính theo lịch lên sẵn. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm cách lên lịch tắt máy cho máy tính Windows 10 trong bài viết Hướng dẫn lên lịch tắt máy tính Windows 10.

Dòng lệnh:

 • Shutdown -s -t [a]: tắt máy (trên Windows 7).
 • Shutdown -r -t [a]: khởi động máy.

Trong đó: a là thời gian tắt hoặc mở máy được tính theo đơn vị giây.

Lệnh DIR

Công dụng lệnh DIR: giúp người dùng có thể tìm kiếm và kiểm tra file cũng như thư mục trong máy tính.

Dòng lệnh: DIR [drive:] [path][filename]

Trong đó:

 • Path: đường dẫn tới file hay thư mục.
 • Filename: tên file.

Lệnh DEL

Công dụng lệnh DEL: xóa file trên máy tính.

Dòng lệnh: DEL [/p][/f][/s][/q][/a[[:]attributes]] “tên file cần xóa”

Trong đó:

 • /p: hiển thị thông tin file trước khi xóa.
 • /f: xóa các file có thuộc tính chỉ đọc (read-only).
 • /s: xóa toàn bộ file đó xuất hiện ở bất cứ thư mục nào.
 • /q: xóa không cần hỏi.
 • /a[[:]attributes]: xóa theo thuộc tính của file (R: Read-only files, S: System files, H: Hidden files).

Lệnh COPY

Cách dùng lệnh COPY: dùng trong trường hợp muốn chuyển file từ thư mục này sang thư mục khác trong máy tính.

Dòng lệnh: COPY “địa chỉ file cần copy” “địa chỉ lưu file copy” /y

Trong đó: /y là sao chép file không cần hỏi.

Lệnh RD

Cách dùng lệnh RD: trong trường hợp chúng ta muốn xóa nhanh thư mục nào đó trên máy tính thì có thể áp dụng lệnh này.

Dòng lệnh: RD /s /q “thư mục cần xóa”

Trong đó:

 • /s: xóa toàn bộ thư mục.
 • /q: xóa thư mục không cần hỏi.

Lệnh REG DELETE

Cách dùng lệnh REG DELETE: dùng trong trường hợp muốn xóa một giá trị nào đó trong Registry.

Dòng lệnh: REG DELETE KeyName [/v ValueName] [/f]

Trong đó: [/v ValueName] là tên giá trị cần xóa.

Lệnh REGEDIT.EXE

Cách dùng: dùng trong trường hợp chạy file .reg.

Dòng lệnh: Regedit.exe /s “nơi chứa file .reg”

Trong đó: /s không cần hỏi.

Lệnh ATTRIB

Cách dùng: dùng để đặt thuộc tính cho file hoặc thư mục.

Dòng lệnh: ATTRIB -a -s -h -r “file, thư mục” /s /d hoặc ATTRIB +a +s +h +r “file, thư mục” /s /d

Trong đó:

 • Dấu +: thêm vào thuộc tính.
 • Dấu -: loại bỏ thuộc tính.
 • a: archive là thuộc tính lưu trữ.
 • s: system là thuộc tính hệ thống.
 • h: hidden là thuộc tính ẩn.
 • r: read- only là thuộc tính chỉ đọc.
 • /s: thực hiện với tất cả các file nằm trong thư mục và các thư mục con.
 • /d: đặt thuộc tính cho thư mục và thư mục con.

Lệnh Net Use

Nếu muốn ánh xạ một ổ mới, bạn luôn có thể mở File Explorer, nhấp chuột phải vào This PC và đi qua các bước trong trình hướng dẫn Map Network Drive. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng lệnh Net Use, bạn có thể làm điều tương tự với một chuỗi lệnh.

Ví dụ: Nếu bạn có một thư mục chia sẻ trên một máy tính trong mạng của mình có tên \OTHER-COMPUTERSHARE, bạn có thể ánh xạ nó thành ổ Z: của riêng mình bằng cách gõ lệnh:

>>net use Z: “\OTHER-COMPUTERSHARE” /persistent:yes<<

Switch persistent cho máy tính biết rằng bạn muốn ổ này được ánh xạ lại mỗi khi bạn đăng nhập lại vào máy tính của mình.

Lệnh Schtasks

Schtasks là quyền truy cập Command Prompt vào Task Scheduler, một trong nhiều công cụ quản trị Windows bị đánh giá thấp. Mặc dù bạn có thể sử dụng GUI để quản lý các tác vụ đã lên lịch của mình, nhưng Command Prompt cho phép bạn sao chép và dán các lệnh phức tạp để thiết lập nhiều tác vụ tương tự mà không cần phải nhấp qua nhiều tùy chọn khác nhau.

Ví dụ: Bạn có thể lên lịch khởi động lại máy tính của mình lúc 11 giờ tối thứ Sáu hàng tuần:

>>schtasks /create /sc weekly /d FRI /tn “auto reboot computer weekly” /st 23:00 /tr “shutdown -r -f -t 10″<<

Để bổ sung cho việc khởi động lại hàng tuần, bạn có thể lên lịch các tác vụ để khởi chạy những chương trình cụ thể khi khởi động:

>>schtasks /create /sc onstart /tn “launch Chrome on startup” /tr “C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationChrome.exe”<<

Để sao chép lệnh trên cho các chương trình khác nhau, chỉ cần sao chép, dán và sửa đổi nó nếu cần.

Lệnh TASKKILL

Cách dùng lệnh TASKKILL: tắt phần mềm đang chạy trong trường hợp phần mềm gặp vấn đề, không thể thoát trực tiếp.

Dòng lệnh: taskkill /f /im “tên ứng dụng”.exe

Lệnh REG ADD

Cách dùng lệnh REG ADD: sử dụng lệnh để tạo và chỉnh sửa Registry.

Dòng lệnh: REG ADD KeyName [/v ValueName] [/t Type] [/s Separator] [/d Data] [/f]

Trong đó:

 • KeyName: đường dẫn tới khóa.
 • /v ValueName: tên giá trị cần tạo trong Registry.
 • /t Type: kiểu dữ liệu.
 • /d Data: dữ liệu khởi tạo cho giá trị vừa tạo.

Lệnh MD

Cách dùng lệnh MD: sử dụng trong trường hợp tạo thư mục mới trong ổ đĩa.

Dòng lệnh: MD “đường dẫn lưu file cần tạo””tên thư mục cần tạo”

Ví du như: MD “D:Amnhac” để tạo thư mục Amnhac trong ổ D máy tính.

Lệnh PING

Cách dùng lệnh PING: chúng ta có thể sử dụng dòng lệnh PING khi muốn kiểm tra máy tính có kết nối Internet hay không. Khi thực hiện lệnh PING, các gói tin từ máy tính muốn kiểm tra được gửi tới máy tính đích, từ đó người dùng có thể kiểm tra đường truyền hoặc xác định máy tính có kết nối mạng hay không.

Dòng lệnh: ping ip/host/[/t][/a][/l][/n]

Trong đó:

 • ip: địa chỉ IP của máy tính cần kiểm tra, host là tên của máy tính cần kiểm tra kết nối mạng. Người dùng có thể sử dụng địa chỉ IP hoặc tên của máy tính đều được.
 • /t: yêu cầu gửi gói tin liên tục đến máy đích cho đến khi bạn bấm Ctrl + C để kết thúc.
 • /a: nhận địa chỉ IP từ tên máy tính.
 • /l: xác định độ rộng của gói tin gửi đi kiểm tra.
 • /n: xác định số gói tin gửi đi.

Lệnh Tracert

Cách dùng lệnh Tracert: lệnh Tracert dùng để hiển thị đường đi của các gói tin từ máy tính kiểm tra đến máy tính đích, thông qua server hoặc router nào.

Dòng lệnh: tracert ip/host

Trong đó: ip/host là địa chỉ IP hoặc tên máy tính cần kiểm tra.

Lệnh Netstat

Cách dùng lệnh Netstat: giúp người dùng biết được các kết nối ra vào máy tính muốn kiểm tra.

Dòng lệnh: Netstat [/a][/e][/n]

Trong đó:

 • /a: hiển thị tất cả kết nối và các cổng đang được mở.
 • /e: thông tin số liệu thống kê Ethernet.
 • /n: hiển thị các địa chỉ và các số cổng kết nối.

Lệnh Ipconfig

Cách dùng lệnh ipconfig /all: hiển thị các thông tin của máy tính đang kiểm tra gồm tên host, địa chỉ IP, DNS,…

Dòng lệnh: ipconfig /all

Các lệnh Windows CMD khác

Như bạn có thể thấy, có một số điều hữu ích và mạnh mẽ mà bạn có thể làm với Command Prompt của Windows, nếu bạn biết các lệnh phù hợp.

Thậm chí còn có nhiều lệnh cung cấp cho bạn khả năng thực hiện một số điều mà bạn có thể không bao giờ nghĩ rằng có thể làm được chỉ bằng cách gõ một lệnh đơn giản.

 • COLOR: Thay đổi màu nền của cửa sổ Command Prompt.
 • COMP: So sánh nội dung của hai file bất kỳ để xem sự khác biệt.
 • FIND/FINDSTR: Tìm kiếm các chuỗi bên trong bất kỳ file ASCII nào.
 • PROMPT: Thay đổi dấu nhắc lệnh từ C:> sang một thứ khác.
 • TITLE: Thay đổi tiêu đề của cửa sổ Command Prompt.
 • REGEDIT: Chỉnh sửa key trong Windows registry (sử dụng thận trọng).
 • ROBOCOPY: Một tiện ích sao chép file mạnh mẽ được tích hợp ngay trong Windows.
 • BITSADMIN: Bắt đầu công việc upload hoặc download qua mạng hay Internet và theo dõi trạng thái hiện tại của những lần truyền file đó.

Lời kết.

Trên đây là danh sách các lệnh Run CMD thông dụng và hữu ích nhất trên Windows. Ngoài ra vẫn còn vô số các câu lệnh CMD khác thế nhưng tính ứng dụng kém nên không được nhắc đến trong bài.

Pc Tools chúc các bạn thực hiện thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *